polish english cesky francaise italiano portugues

Hlavní řešitel projektu
Infovide-Matrix S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
POLAND
tel.(48 22) 534 74 00 - 01
fax (48 22) 534 74 02

Ostatní spoluřešitelé:
 • Polska Biblioteka Internetowa
 • TiP Sp. z o.o.
 • Synapse Développement SARL
 • Priberam Informática Lda.
 • Expert System S.p.A.
 • Národni knihovna České republiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • M-CAST
  Vícejazyčný systém agregace informací založený na vyhledávacím stroji TRUST
  (projekt programu eContent č. EDC 22249 M-CAST)

  Cílem projektu je vyvinout vícejazyčný systém, který bude umožňovat tvůrcům obsahu prohledávat a integrovat rozsáhlé soubory textů (a multimédií), jako jsou internetové knihovny, informační zdroje nakladatelství a tiskových agentur nebo databáze vědeckých informací.

  Systém

  Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System) umožní tvorbu digitálních knihoven prostřednictvím agregace dat dostupných v různých formátech a z různých zdrojů. Systém bude testován dvěma knihovnami, pro které budou vytvořeny portály agregující multimediální informace (M-CAP, Multimedia Content Aggregation Portals) na základě existujících portálů a systémů. Tyto portály budou schopny hledat odpovědi na dotazy v přirozeném jazyce v rozsáhlých souborech vícejazyčných dat. Prezentační vrstva portálu bude multimediální, díky čemuž bude možné zpřístupnit digitalizované kopie starých tisků, právních dokumentů, notových záznamů, obrázků a videa, i když indexovány budou pouze jejich textové popisy.

  Lingvistické technologie

  Systém M-CAST bude založen na výsledcích projektu TRUST - Multilingual Semantic and Cognitive Search Engine for Text Retrieval Using Semantic Technologies (Vícejazyčný sémantický a kognitivní mechanismus vyhledávání textů využívající sémantické technologie, IST-1999-56416), který byl financován z Pátého rámcového programu EU pro rozvoj vědy a výzkumu Multilingual Semantic and Cognitive Search Engine for Text Retrieval Using Semantic Technologies. Vyhledávací stroj TRUST umí v současnosti vyhledávat ve čtyřech jazycích (francouzštině, italštině, polštině a portugalštině). V rámci projektu bude transformován z jednouživatelské aplikace pro PC na serverovou aplikaci pro operační systém UNIX nebo Windows. Jazykové zdroje systému TRUST budou aktualizovány a v systému nadále využity. Dosud využívaná jazyková ontologie (taxonomie) bude převedena do standardního mezinárodního desetinného třídění (MDT), celosvětově používaného v knihovních systémech. Systém bude obohacen o dva další jazyky: angličtinu - bude dodána partnerem projektu TRUST a o češtinu - bude doplněna v rámci projektu M-CAST.

  Metodologie

  Agregační systém M-CAST bude ústředním prvkem agregačního portálu M-CAP a bude vyvinut podle zásad metodologie návrhu systémů pro správu obsahu založených na znalostech (Knowledge-based Content Management Application Design Methodology). Tuto metodologii vytvořila firma Infovide-Matrix S.A. v rámci jiného projektu financovaného z Pátého rámcového programu EU - ICONS - inteligentní systém pro správu obsahu (Inteligent Content Management System, IST-2001-32429).

  Implementace

  Portály budou nasazeny a testovány ve dvou veřejných knihovnách: v Polské internetové knihovně, jejímž provozovatelem je Kopernikova knihovna v Toruni a v Národní knihovně České Republiky v Praze. Cílem je zpřístupnit vícejazyčné digitální informační zdroje pro zodpovídání dotazů v přirozeném jazyce. Výsledkem hledání budou fragmenty textu, které obsahují odpovědi na dotaz.

  Aplikace

  Výsledkem projektu bude komerční produkt pro management vícejazyčných znalostí. Očekává se komerční využití výsledků v knihovnách (vyhledávání informací, předmětové katalogy), správě sbírek (akvizice a agregace dat, statistiky výpůjček, vyřazování z fondu), bibliografických databázích, informačních službách (selektivní šíření informací, personalizace, objevování znalostí) a v sémantických datových sítích. _____________________________________________________________________________________

  Projekt M-CAST je financován Evropskou unií v rámci víceletého komunitárního programu na podporu rozvoje a užívání evropského digitálního obsahu v globálních sítích a současně překonávání jazykové různorodosti v informační společnosti (2001-2005).